Thông Tin Khuyến Mãi

HoangThong | 14-02-2019

Tháng khuyến mãi

Hãy đăng kí trở thành thành gia sư ngay hôm nay để nhận những ưu đã lớn từ Asknteach.

  1. Thời gian áp dụng: Từ 12/02/2019 - 12/04/2019
  2. Điều kiện áp dụng: Đăng kí trở thành gia sư tại Asknteach
  3. Chi tiết chương trình khuyến mãi
  4. Mỗi tài khoản đăng kí làm gia sư tại Asknteach và nhận lớp thành công chỉ mất chi phí 20% - Chỉ bằng 30-40% phí nhận lớp của các trung tâm thông thường.

Ví dụ:

Thu nhập 1 tháng của lớp

: 1.000.000 đồng.

Phí nhận lớp thông thường

: 500.000 - 600.000 đồng.

Phí nhận lớp khuyến mãi tại Asknteach

: 200.000 đồng.

* Để biết thêm thông tin chi tiết, hoặc có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi: