Danh sách gia sư

Môn dạy: Luyện thi TOIEC , Tiếng anh , Tiếng Anh giao tiếp

Tuổi: 934
Giáo viên
Hình thức dạy: ON & OFF Giá: 300.000 ₫

Môn dạy: Tiếng anh , Tiếng Việt , Văn học

Tuổi: 19
Sinh Viên
Hình thức dạy: ON & OFF Giá: 100.000 ₫

Môn dạy: Luyện thi IELTS , Luyện thi TOIEC , Tiếng anh , Tiếng Anh giao tiếp

Tuổi: 27
Các trình độ sau Đại Học
Hình thức dạy: OFFLINE Giá: 200.000 ₫

Môn dạy: Tiếng anh , Tiếng Anh giao tiếp

Tuổi: 23
Sinh Viên
Hình thức dạy: ONLINE Giá: 120.000 ₫