Nhận dạy kèm Tin học cho học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng
Nhận dạy kèm Tin học cho học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng

Huỳnh Huy Tuấn

Mã số lớp: 88
14:33 14/03/2019
VIP

Chi tiết nội dung cần học

Nhận dạy kèm Tin học cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12, sinh viên, nhân viên văn phòng.

Lịch học dự kiến

(Có thể thỏa thuận)

Thứ 2

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối

Thứ 3

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối

Thứ 4

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối

Thứ 5

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối

Thứ 6

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối

Thứ 7

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối

CN

 • Sáng
 • Chiều
 • Tối

Màu xanh là những buổi có thể học trong tuần

Thông tin chi tiết

 • Trạng thái
  Đang tìm giáo viên
 • Môn học
  Tin học
 • Hình thức dạy
  (Offline) Gặp mặt
 • Địa chỉ
  Bạc Liêu
 • Tìm gia sư
  Nam, Nữ
 • Số học viên
  0
 • Thời lượng
  Tuần 3 buổi (1.5h/buổi)
 • Học phí
  300.000 ₫ / buổi
 • Đã có 0 đề nghị dạy

Lớp tương tự

Học phí: 150.000 ₫ / giờ

Môn học Tiếng anh

Hình thức dạy offline

Khu vực Bình Dương

Ngày yêu cầu 19-03-2019

Học phí: 150.000 ₫ / giờ

Môn học Tiếng anh

Hình thức dạy offline

Khu vực Bình Dương

Ngày yêu cầu 19-03-2019

Học phí: 100.000 ₫ / giờ

Môn học Toán

Hình thức dạy offline

Khu vực Đà Nẵng

Ngày yêu cầu 18-03-2019

Học phí: 250.000 ₫ / giờ

Môn học Tiếng Anh giao tiếp

Hình thức dạy offline

Khu vực Hồ Chí Minh

Ngày yêu cầu 18-03-2019

Học phí: 150.000 ₫ / giờ

Môn học Toán

Hình thức dạy online

Khu vực Vĩnh Phúc

Ngày yêu cầu 18-03-2019

Học phí: 200.000 ₫ / giờ

Môn học Toán

Hình thức dạy offline

Khu vực Hà Nội

Ngày yêu cầu 17-03-2019

Học phí: 150.000 ₫ / giờ

Môn học Tiếng anh

Hình thức dạy offline

Khu vực Tây Ninh

Ngày yêu cầu 16-03-2019

Học phí: 150.000 ₫ / giờ

Môn học Vật lý

Hình thức dạy offline

Khu vực Đồng Nai

Ngày yêu cầu 16-03-2019

Học phí: 130.000 ₫ / giờ

Môn học Tiếng Việt

Hình thức dạy offline

Khu vực Hà Nội

Ngày yêu cầu 15-03-2019

Học phí: 50.000 ₫ / giờ

Môn học Vật lý

Hình thức dạy offline

Khu vực An Giang

Ngày yêu cầu 15-03-2019

Học phí: 150.000 ₫ / giờ

Môn học Toán

Hình thức dạy offline

Khu vực Gia Lai

Ngày yêu cầu 15-03-2019

Học phí: 150.000 ₫ / giờ

Môn học Tiếng anh

Hình thức dạy offline

Khu vực Tiền Giang

Ngày yêu cầu 15-03-2019