Cảm ơn bạn đã chọn AsknTeach. Đây là Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật này là một phần không thể tách rời với điều kiện sử dụng trang web của AsknTeach thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các thành viên sử , AsknTeach cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Bạn, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, AsknTeach không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.

1. Giới thiệu

AsknTeach cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của bạn. Chính sách quyền riêng tư này được kết hợp như một phần của Điều khoản và Điều kiện sử dụng của AsknTeach ™. Trừ khi được quy định cụ thể trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản được xác định sẽ có cùng ý nghĩa như được định nghĩa trong Điều khoản & Điều kiện sử dụng. Để xử lý, quản trị hoặc quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi, chúng tôi nhất thiết sẽ cần thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này áp dụng cho dữ liệu cá nhân về bạn (thành viên AsknTeach, Đối tác AsknTeach, đối tác kinh doanh / tiếp thị, đại lý, nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà cung cấp, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ, v.v.) hoặc cá nhân do bạn cung cấp, chúng tôi sở hữu có được về bạn, cho dù bây giờ hoặc trong tương lai. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo luật bảo mật và bảo mật dữ liệu cá nhân hiện hành của các quốc gia chúng tôi hoạt động và Chính sách quyền riêng tư này. Bằng cách truy cập, duyệt, tải xuống, sử dụng Nền tảng, Dịch vụ của chúng tôi hoặc bằng cách giao dịch với chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách bảo mật này và đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách được nêu trong Chính sách bảo mật này, được sửa đổi theo thời gian. Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào bằng cách đăng một phiên bản sửa đổi hoặc cập nhật trên Nền tảng. Trừ khi có quy định khác, mọi sửa đổi hoặc cập nhật sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Việc bạn tiếp tục truy cập và hoặc sử dụng Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi hoặc giao dịch với chúng tôi sau khi sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách bảo mật này cấu thành sự chấp nhận ràng buộc của bạn đối với Chính sách quyền riêng tư được sửa đổi hoặc cập nhật. Chúng tôi cần phải thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn hoặc không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này hoặc bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách bảo mật này, chúng tôi không thể cung cấp tất cả các dịch vụ cho bạn và bạn có thể phải chấm dứt thỏa thuận liên quan với chúng tôi hoặc ngừng truy cập, sử dụng Nền tảng và hoặc Dịch vụ.

2. Thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin sau - Dữ liệu đăng ký Khi bạn đăng ký Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin như tên người dùng, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, quốc gia và bất kỳ thông tin nào khác được coi là cần thiết bởi chúng tôi. Bạn cũng có thể chọn tự nguyện thêm thông tin khác vào hồ sơ của mình, nếu tùy chọn này có sẵn cho bạn. Sử dụng, Đăng nhập dữ liệu & Cookie Khi bạn sử dụng hoặc tương tác với Dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng nhiều công nghệ thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng. Thông tin này có thể bao gồm: Thông tin về loại đăng ký và các tương tác của bạn với Dịch vụ, chẳng hạn như tương tác với Người dùng AsknTeach đã đăng ký khác, Ứng dụng của bên thứ ba và quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, liên kết hoặc thực hiện có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ, chi tiết về các truy vấn bạn thực hiện và ngày và thời gian yêu cầu của bạn, nội dung người dùng (như được xác định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng) mà bạn đăng lên Dịch vụ bao gồm các tin nhắn bạn gửi và / hoặc nhận qua Dịch vụ. Dữ liệu kỹ thuật, có thể bao gồm thông tin URL, dữ liệu cookie, địa chỉ IP của bạn, các loại thiết bị bạn đang sử dụng để truy cập hoặc kết nối với Dịch vụ AsknTeach, ID thiết bị duy nhất, thuộc tính thiết bị, loại kết nối mạng (ví dụ: WiFi, 3G, LTE ) và nhà cung cấp, hiệu suất mạng và thiết bị, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thông tin cho phép quản lý quyền kỹ thuật số, hệ điều hành và phiên bản ứng dụng AsknTeach. Thông tin về thiết bị Chúng tôi có thể cung cấp các tính năng dựa trên việc sử dụng thông tin bổ sung trên thiết bị di động của bạn hoặc yêu cầu quyền truy cập vào một số dịch vụ trên thiết bị di động của bạn để nâng cao trải nghiệm AsknTeach của bạn nhưng không bắt buộc phải sử dụng Dịch vụ. (Nói cách khác, thông tin thuộc danh mục thứ hai được mô tả trong Giới thiệu về Chính sách này.) Ví dụ: chúng tôi có thể cho phép bạn tải ảnh lên hồ sơ của mình, kết nối với những người dùng khác của AsknTeach hoặc cho phép bạn sử dụng máy ảnh của mình để tạo điều kiện cho trải nghiệm học tập của bạn với người dùng khác. Cấp cho chúng tôi quyền truy cập không có nghĩa là bạn cấp cho chúng tôi quyền truy cập không giới hạn vào thông tin đó hoặc chúng tôi sẽ truy cập thông tin cụ thể mà không có sự cho phép của bạn. Ngược lại, đối với từng loại thông tin được liệt kê trong phần này, trước khi chúng tôi truy cập thông tin này hoặc các tính năng này của thiết bị di động của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu sự cho phép của bạn. Nếu bạn cung cấp sự cho phép như vậy, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cho các mục đích cụ thể được giải thích tại thời điểm chúng tôi yêu cầu sự cho phép của bạn. Bạn không phải cấp cho chúng tôi quyền sử dụng AsknTeach và việc chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này không có nghĩa là bạn đã cấp cho chúng tôi quyền truy cập thông tin này. Đặc biệt: Ảnh và Máy ảnh: Chúng tôi sẽ không truy cập ảnh hoặc máy ảnh của bạn mà không nhận được sự cho phép rõ ràng của bạn và chúng tôi sẽ không bao giờ quét hoặc nhập thư viện ảnh hoặc cuộn camera của bạn. Nếu bạn cho phép chúng tôi truy cập ảnh hoặc máy ảnh của bạn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng những hình ảnh mà bạn đặc biệt chọn để chia sẻ với chúng tôi. (Bạn có thể sử dụng ứng dụng của chúng tôi để chọn ảnh hoặc ảnh bạn chọn để chia sẻ, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ nhập ảnh bạn đánh giá trừ những ảnh bạn chia sẻ rõ ràng.). Vị trí: Chúng tôi sẽ không thu thập hoặc sử dụng vị trí cụ thể của thiết bị di động của bạn (ví dụ: bằng GPS hoặc Bluetooth) mà không nhận được sự cho phép rõ ràng của bạn trước tiên. Và nếu bạn chọn chia sẻ thông tin vị trí nhưng sau đó thay đổi ý định, bạn sẽ luôn có khả năng ngừng chia sẻ. Xin lưu ý rằng điều này không bao gồm địa chỉ IP. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng địa chỉ IP của bạn để xác định, ví dụ, bạn đang ở quốc gia nào và tuân thủ các nguyên tắc sử dụng của chúng tôi. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cơ hội tham gia vào các chương trình khuyến mãi như cuộc thi, ưu đãi hoặc khảo sát (Khuyến mãi đặc biệt) thông qua Dịch vụ. Khuyến mãi đặc biệt có thể được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư hoặc các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc tách biệt với Chính sách quyền riêng tư này và Điều khoản và điều kiện sử dụng. Nếu các quy định trong chính sách quyền riêng tư hoặc các điều khoản và điều kiện của Chương trình khuyến mãi đặc biệt mâu thuẫn với Chính sách quyền riêng tư này hoặc Điều khoản và điều kiện sử dụng, các điều khoản bổ sung hoặc riêng biệt đó sẽ được áp dụng. Nếu bạn tham gia Chương trình khuyến mãi đặc biệt, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định bên cạnh những gì được nêu trong Chính sách bảo mật này, bao gồm thông tin cá nhân. Thông tin bổ sung đó có thể được kết hợp với thông tin tài khoản khác và có thể được sử dụng và chia sẻ như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Các nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp và đối tác khác Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về bạn từ các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi, chúng tôi sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm AsknTeach của bạn, để đo lường chất lượng quảng cáo và phản hồi cho quảng cáo và hiển thị quảng cáo có liên quan hơn tới bạn.

3. Mục đích thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc được chúng tôi thu thập từ bạn hoặc thông qua các nguồn khác có thể cần thiết để thực hiện các mục đích tại thời điểm tìm kiếm hoặc thu thập, có thể được xử lý cho các mục đích sau:

 • Để đăng ký tài khoản người dùng với chúng tôi
 • Để xử lý, quản lý hoặc xác minh danh tính của bạn
 • Để cung cấp, duy trì và cải thiện chất lượng Dịch vụ cho bạn
 • Để xử lý thanh toán từ bạn, bao gồm ủy quyền và xử lý ngân hàng trực tuyến, giao dịch thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ và gửi biên lai cho bạn
 • Để liên lạc với bạn và để duy trì và cải thiện mối quan hệ khách hàng
 • Để cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và xử lý các yêu cầu và khiếu nại
 • Để tạo điều kiện cho bạn tham gia và quản trị của chúng tôi về bất kỳ hoạt động nào của chúng tôi bao gồm các cuộc thi, chương trình khuyến mãi, chiến dịch, cuộc thăm dò hoặc khảo sát
 • Để tiến hành nghiên cứu hoặc khảo sát thị trường, phân tích tiếp thị nội bộ, hoạt động lập hồ sơ khách hàng, phân tích mô hình và lựa chọn của khách hàng, phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động liên quan đến Dịch vụ và nhân khẩu học của người dùng của chúng tôi (trên cơ sở ẩn danh)
 • Để bảo vệ và thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bao gồm bảo vệ mọi khiếu nại
 • Để tuân thủ, các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi theo luật pháp, luật pháp, quy định hoặc lệnh của tòa án, tuân thủ theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan thực thi chính phủ / pháp luật nào; hoặc trả lời các yêu cầu thông tin từ các cơ quan công cộng, bộ, cơ quan theo luật định hoặc các cơ quan tương tự khác
 • Để phát hiện, điều tra và ngăn chặn mọi hoạt động gian lận, bị cấm hoặc bất hợp pháp hoặc lạm dụng Nền tảng và Dịch vụ
 • Chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng quyền, lợi ích và nghĩa vụ của chúng tôi theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với chúng tôi
 • Đối với các mục đích quản trị và cập nhật nội bộ, như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ hồ sơ, danh sách liên lạc, quản lý rủi ro, bảo mật, v.v; hoặc đối với việc lưu trữ của chúng tôi, lưu trữ sao lưu dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù ở trong hay ngoài nước và bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các Mục đích như được xác định trong Chính sách bảo mật này .
 • Để xử lý bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến giao dịch thương mại của bạn với chúng tôi
 • Để thực hiện thẩm định hoặc các hoạt động giám sát hoặc sàng lọc khác (bao gồm kiểm tra lý lịch) theo nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định hoặc quy trình quản lý rủi ro có thể được yêu cầu bởi pháp luật hoặc có thể được chúng tôi áp dụng
 • Gửi cho bạn tin nhắn chúc mừng theo mùa, quà tặng, bản tin: Bạn có quyền bất cứ lúc nào để yêu cầu chúng tôi ngừng gửi cho bạn bất kỳ tài liệu tiếp thị và quảng cáo nào hoặc liên hệ với bạn về các Mục đích tiếp thị và quảng cáo. Bạn cũng có thể nhấp vào liên kết Hủy đăng ký quảng cáo và tiếp thị có liên quan để không nhận được bất kỳ email tiếp thị và quảng cáo nào trong tương lai. Nếu bạn hủy đăng ký, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các liên lạc không tiếp thị và quảng cáo, chẳng hạn như những thông tin về Tài khoản của bạn, về Nền tảng và Dịch vụ hoặc các mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi. Nếu bạn là thành viên AsknTeach, thông tin hồ sơ người dùng của bạn như số điện thoại của bạn sẽ được sử dụng để nhận dạng bạn khi bạn sử dụng Nền tảng và Dịch vụ. Tên người dùng của bạn có thể được hiển thị cho người dùng khác khi bạn gửi câu hỏi, câu trả lời và xếp hạng của bạn. Chúng tôi sẽ không trực tiếp tiết lộ hoặc chia sẻ số điện thoại người dùng, địa chỉ email và các thông tin khác mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng, xử lý và chia sẻ dữ liệu không thể nhận dạng, tổng hợp, thống kê hoặc ẩn danh cá nhân với các bên thứ ba để phân tích dữ liệu và để phân tích và phát triển chiến lược tiếp thị của chúng tôi và cải thiện hơn nữa để nâng cao Nền tảng và Dịch vụ. Chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý riêng của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác không thuộc các mục nêu trên.

4. Hậu quả của việc không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này / Không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn

Việc chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn có thể là bắt buộc hoặc tự nguyện tùy thuộc vào Mục đích mà dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập. Trường hợp bắt buộc bạn phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn và bạn không hoặc không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu đó hoặc không đồng ý với Chính sách bảo mật ở trên hoặc này, chúng tôi sẽ không thể cung cấp Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi cho bạn hoặc cho phép bạn cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho chúng tôi hoặc thanh toán cho bạn các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi. Hãy truy cập vào trang web: http://www.google.com/polaho/privacy/partners để tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi và cách kiểm soát thông tin được gửi tới Google. Bạn chặn cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt cho phép bạn từ chối cài đặt của tất cả hoặc một số cookie. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả cookie (bao gồm cả cookie thiết yếu), bạn có thể không truy cập được tất cả hoặc một phần trang web của chúng tôi.

5. Tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn cho các mục đích nhất định và cho các bên thứ ba, như được mô tả dưới đây: Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn giữa Fr Parental Group Pte. Ltd. và các công ty con khi cần thiết cho: xử lý và lưu trữ dữ liệu; cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi; hỗ trợ khách hàng; đưa ra quyết định về cải tiến dịch vụ, phát triển nội dung; và cho các mục đích khác được mô tả trong phần Sử dụng Thông tin của Tuyên bố quyền riêng tư này. Chúng tôi sử dụng các công ty, đại lý hoặc nhà thầu khác (Nhà cung cấp dịch vụ) để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn. Ví dụ: chúng tôi tham gia Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, truyền thông, cơ sở hạ tầng và CNTT, để cá nhân hóa và tối ưu hóa dịch vụ của chúng tôi, xử lý giao dịch thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán khác, để cung cấp dịch vụ khách hàng, thu nợ, phân tích và nâng cao dữ liệu (bao gồm dữ liệu về tương tác của người dùng với dịch vụ của chúng tôi) và để xử lý và quản lý khảo sát người tiêu dùng. Trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó, các Nhà cung cấp dịch vụ này có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân hoặc thông tin khác của bạn. Chúng tôi không cho phép họ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của họ. Chúng tôi có thể cung cấp các chương trình khuyến mãi chung hoặc các chương trình, để bạn tham gia, sẽ yêu cầu chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba. Khi thực hiện các loại khuyến mãi này, chúng tôi có thể chia sẻ tên của bạn và các thông tin khác liên quan đến việc thực hiện ưu đãi. Xin lưu ý rằng các bên thứ ba này chịu trách nhiệm về thực hành quyền riêng tư của họ. AsknTeach và Nhà cung cấp dịch vụ của nó có thể tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân và thông tin khác của bạn khi chúng tôi hoặc họ tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để:

 1. thỏa mãn bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu chính phủ nào,
 2. thực thi các điều khoản hiện hành của sử dụng, bao gồm điều tra các vi phạm tiềm ẩn
 3. phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các hoạt động bất hợp pháp hoặc nghi ngờ bất hợp pháp (bao gồm gian lận thanh toán), các vấn đề an ninh hoặc kỹ thuật, hoặc
 4. bảo vệ chống lại tổn hại đến quyền, tài sản hoặc an toàn của AsknTeach, người dùng của nó hoặc công chúng, theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép. Liên quan đến bất kỳ sự sắp xếp lại, tái cấu trúc, sáp nhập hoặc bán hoặc chuyển nhượng tài sản khác, chúng tôi sẽ chuyển thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, miễn là bên nhận đồng ý tôn trọng thông tin cá nhân của bạn theo cách phù hợp với Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi.

6. Quyền của bạn

Trong phạm vi luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và luật riêng tư hiện hành của các quốc gia chúng tôi hoạt động cho phép, bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập, yêu cầu sao chép, yêu cầu cập nhật hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi nắm giữ. Chúng tôi có thể tính một khoản phí nhỏ (số tiền được cho phép theo luật hiện hành) để trang trải chi phí quản lý liên quan đến việc xử lý yêu cầu của bạn để truy cập dữ liệu cá nhân của bạn. Mặc dù đã nói ở trên, chúng tôi bảo lưu quyền của chúng tôi dựa trên bất kỳ sự miễn trừ theo luật định hay ngoại lệ nào để thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có quyền, bằng cách thông báo bằng văn bản, thông báo cho chúng tôi về việc rút tiền của bạn (toàn bộ hoặc một phần). Về sự đồng ý của bạn trước đây cho chúng tôi tuân theo bất kỳ hạn chế pháp lý hiện hành nào, điều kiện hợp đồng và thời gian hợp lý cho việc rút lại sự đồng ý sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự đồng ý có thể dẫn đến một số hậu quả pháp lý phát sinh từ việc rút lại sự đồng ý đó. Về vấn đề này, tùy thuộc vào mức độ bạn rút lại sự đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục mối quan hệ hiện tại của bạn với chúng tôi hoặc hợp đồng mà bạn có với chúng tôi sẽ phải chấm dứt. Bạn có thể sửa, cập nhật hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách chỉnh sửa hồ sơ của bạn trên tab Hồ sơ trên Nền tảng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng dữ liệu cá nhân của bạn có thể được lưu giữ trên các hệ thống sao lưu của chúng tôi trong một thời gian. Ngoài ra, bạn không thể xóa thông tin liên quan đến các giao dịch trong quá khứ khi chúng tôi theo dõi các hồ sơ này.

7. Lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn

Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn cung cấp cho chúng tôi đều được lưu giữ miễn là các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập tiếp tục; dữ liệu cá nhân của bạn sau đó bị hủy hoặc ẩn danh khỏi hồ sơ và hệ thống sao lưu của chúng tôi theo chính sách lưu giữ của chúng tôi trong trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết cho các mục đích nói trên trừ khi việc lưu giữ thêm được yêu cầu để đáp ứng yêu cầu hoạt động, pháp lý, quy định, thuế hoặc kế toán của chúng tôi.

8. Bảo mật dữ liệu cá nhân

Chúng tôi cam kết đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ an toàn. Để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ hoặc rủi ro tương tự khác, chúng tôi nỗ lực, trong trường hợp có thể thực hiện thương mại, thực hiện các biện pháp an ninh kỹ thuật, vật lý, điện tử và thủ tục phù hợp theo luật pháp và quy định hiện hành và tiêu chuẩn ngành để bảo vệ và ngăn chặn trái phép hoặc xử lý bất hợp pháp dữ liệu cá nhân của bạn và phá hủy hoặc mất mát vô tình, thiệt hại, thay đổi, tiết lộ trái phép hoặc truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ cập nhật các biện pháp bảo mật của mình và đảm bảo các bên thứ ba được ủy quyền chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các Mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đưa ra các quy trình bảo mật hợp lý khác nhau liên quan đến Nền tảng và liên lạc điện tử của bạn với chúng tôi. Tất cả nhân viên và bộ xử lý dữ liệu của chúng tôi, những người có quyền truy cập và có liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn. Không truyền dữ liệu qua Internet hoặc bất kỳ mạng không dây nào có thể được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mặc dù chúng tôi thực hiện các bước thực tế về mặt thương mại để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể và không chịu trách nhiệm đối với mọi truy cập trái phép, can thiệp bất hợp pháp hoặc mất dữ liệu cá nhân được truyền đến hoặc từ AsknTeach và không chịu trách nhiệm về hành động của bất kỳ bên thứ ba nào có thể nhận bất kỳ dữ liệu cá nhân như vậy.

9. Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra bên ngoài quốc gia của bạn

Các cơ sở lưu trữ và máy chủ công nghệ thông tin của chúng tôi có thể được đặt tại các quốc gia khác ngoài quốc gia của bạn. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở những trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn có thể được lưu trữ trên các máy chủ ở bên ngoài quốc gia của bạn. Ngoài ra, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ hoặc chuyển đến các thực thể ở bên ngoài quốc gia của bạn. Xin lưu ý rằng các thực thể nước ngoài này có thể được thành lập ở các quốc gia có thể không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu tương đương với mức được cung cấp ở quốc gia của bạn theo luật hiện hành ở quốc gia của bạn.

10. Thay đổi chính sách bảo mật

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể, theo quyết định của mình, thay đổi các Thỏa thuận. Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với các Thỏa thuận, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo khi thích hợp trong các trường hợp, ví dụ: bằng cách hiển thị thông báo nổi bật trong Dịch vụ hoặc bằng cách gửi email cho bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn và việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi được thực hiện sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn đọc bất kỳ thông báo như vậy một cách cẩn thận. Nếu bạn không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ theo phiên bản mới của Thỏa thuận, bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận bằng cách liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng tôi hoặc qua email: admin@asknteach.com

11. Chi tiết liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, hoặc có bất kỳ câu hỏi nào khác, hoặc muốn khiếu nại hoặc truy cập dữ liệu hoặc yêu cầu chỉnh sửa đối với dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại admin@asknteach.com